Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Kuran Kursu açılıyor!

Ankaranın Gölbaşı İlçesi Gölbek Mahallesinde yapım aşaması tamamlanmış olan Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Kur'an Kursu yakın zamanda açılacak. Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Kur'an Kursu başkanı Yusuf Ziya Alpdündar yaptığı açıklamada; ''Burada Suudi, Filipinli, Arakanlı, Afganistanlı, Suriyeli, Somalili ve birçok Afrika Ülkesinde yaşıyan Müslüman kardeşlerimize bu Kur’an Kursunda Hafızlık yaptıracak ve onlara kıraat eğitimi verecek'' ifadelerini kullandı.  Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Kur'an Kursunun önümüzdeki günlerde hizmete girmesi bekleniyor.

Mehmet Rüştü Âşıkkutlu Hoca Efendi kimdir?

Mehmet Rüştü Âşıkkutlu son yüzyılın kıraat alimi. Trabzon'un Of ilçesinin Uğurlu (Çifaruksa) kasabasında 1901 tarihinde doğdu. Babasının adı Ahmed Cemaleddin, annesinin adı Hanife'dir. İlk tahsilini doğum yeri olan Uğurlu kasabasında babasından yaptı. Daha sonra aynı yerde Kur'an-ı kerimi de ezberleyerek hafız oldu. Of çevresinin tanınmış alimlerinden Çalıkzade Tahir Efendi, Çalekli Dursun Feyzi Efendi ve Kasımzade Hasan Efendiden Arapça, Bakkalzade Paçanlı İsmail Hakkı'dan feraiz dersleri aldı. Arapça ve feraiz ilimlerinde kendini yetiştirdi. İmtihanla Çifaruksa Medresesinin dördüncü sınıfına talebe olarak kaydını yaptırdı. Bu medresenin altıncı sınıfındayken, medreseler kapatıldı (1924). 

Mehmed Rüştü, okuduğu medrese kapatılınca, bir müddet Dursun Feyzi Efendiden tefsir, akaid ve fıkıh okudu. Daha sonra İstanbul'a gitti. İstanbul'da Ahmed Şükrü ve yeğeni Hafız İsmail Hakkı Bayri'den Aşere ve Takrib, Varnalızade Hafız Ahmed Hamdi'den de İbnü'l-Cezeri'nin Tayyibet-ün-Neşr'ini okudu. 

Mehmed Rüştü Aşıkkutlu, bu şekilde ilim tahsilinden sonra, doğum yeri olan Uğurlu kasabası Merkez Camiinde fahri (ücretsiz) İmam-Hatiplik görevinde bulundu. 1936 yılında Uğurlu Kur'an-ı Kerim Kursu Öğretmenliğine, 1941'de Of Merkez Vaizliğine tayin edildi. Bu resmi görevlerini yürütürken, değişik hocalardan öğrendiği kıraat, fıkıh ve Arapça dersler vermeyi de ihmal etmedi. 1976 yılında vaizlikten emekli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığınca İstanbul (Haseki), Ankara'da açılan hizmet içi eğitim kurslarında 1974-1979 yılları arasında, bütün rivayet ve tarikleriyle aşere dersi verdi. Tayyibet-ün-Neşr adlı kitabı da aynı eğitim yerlerinde okuttu. 

Kendi sahasında pekçok öğrenci yetiştiren Mehmed Rüştü Aşıkkutlu'nun kıraat konusunda Aşere Kaideleri, Tahrib Kaideleri,Tayyibe Tercümesi ve Tayyibe Şerhi isimlerinde eserleri vardır. Fakat bu eserleri basılmamış, Uğurlu'da varislerinin elinde bulunmaktadır. 

Aşıkkutlu hoca efendi, Trabzon'dan İstanbul'a tedavi için giderken 28 Ağustos 1980 yılında Uçak'ta vefat etti. Mezarı doğum yeri olan Of'un Uğurlu kasabasındadır

 

Tunahan KÖSE/Trabzon Kulis